Cursussen:

 • Keukenkledij

Download algemene voorwaarden

Hoe verlopen de online inschrijvingen?

 • Klik in het menu om de cursussen te zien, waarvoor je kan inschrijven. Voor de instapcursussen is geen voorkennis vereist. Enkel wie eerder al een cursus volgde, kan inschrijven voor een vervolgcursus. Voor sommige cursussen kan je pas vanaf midden mei inschrijven (bv. specialisaties gastronomie te Brugge).
 • Je kan niet voor alle opleidingen/cursussen online inschrijven. Voor sommige opleidingen vragen we om eerst een infosessie bij te wonen, alvorens je kan inschrijven (Kok en kelner in 1 jaar, Keukenverantwoordelijke in 2 jaar, Host/hostess, Gids).
 • Bij het invullen van je gegevens zal naar je rijksregisternummer gevraagd worden.
 • Wil je meerdere personen inschrijven, dan dien je voor elke persoon apart in te schrijven met zijn/haar persoonsgegevens.
 • Wil je samen met een andere persoon in de groep zitten, vermeld dit dan duidelijk op het einde van de inschrijving. Soms zijn er nl. meerdere groepen per lesmoment.
 • Online inschrijven kan enkel mits onmiddellijke online betaling van het inschrijvingsgeld. Voor het cursusgeld ontvang je een aparte factuur per mail in juni.
 • We verwerken de inschrijvingen in volgorde van ontvangst. Dag en tijdstip zijn dus bepalend voor de rangorde. Indien een cursus volzet is, werken we met wachtlijsten.
 • Een inschrijving is pas definitief als aan alle inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden is voldaan:
  1. Inschrijvingsgeld is betaald
  2. Plaats vrij voor de cursus met het gekozen lesmoment (ev. groep).
  3. Cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals voorgeschreven door het departement onderwijs. Op de website www.spermalie.be staat bij elke cursus vermeld welke de geldende instapvoorwaarden zijn voor de specifieke module.
  4. Cursisten moeten bij de inschrijving het bewijs leveren van hun Belgische nationaliteit of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Heb je geen Belgische nationaliteit, dan bezorg je het secretariaat het noodzakelijk document van wettig verblijf.
Jouw inschrijving is pas definitief, nadat dit door ons secretariaat is  bevestigd en je het inschrijvingsformulier via e-mail hebt ontvangen.
Indien de inschrijving niet definitief gemaakt kan worden, betalen we het inschrijvingsgeld binnen de 2 weken terug.
 
 • Heb je recht op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Indien je online inschrijft en ons binnen de maand na de inschrijving het geldig attest bezorgt, betalen we het teveel betaalde bedrag binnen de twee weken na ontvangst van het document terug. Als je ter plaatse op het secretariaat inschrijft, breng je best het attest mee, zodat we meteen het juiste bedrag inschrijvingsgeld kunnen bepalen.
 • Wil je 2 cursussen, met les om de twee weken, combineren? Op dit ogenblik ligt nog niet vast, in welke lesweken de lessen zullen georganiseerd worden.
  Je kan inschrijven voor 2 tweewekelijkse cursussen op hetzelfde lesmoment, onder dit voorbehoud:
  het is pas eind augustus dat er bepaald is, in welke lesweken de cursussen georganiseerd worden. Dit hangt af van de beschikbare infrastructuur en leraren. Indien je bent ingeschreven voor 2 cursussen op hetzelfde lesmoment, dien je eind augustus zelf contact op te nemen met het secretariaat om te weten of de combinatie mogelijk is. Mocht blijken dat de cursussen in dezelfde lesweken worden georganiseerd, dien je een keuze te maken. Het teveel betaalde inschrijvingsgeld wordt dan binnen de twee weken terugbetaald.
 • Wij proberen op onze website en in de webshop zo nauwkeurig mogelijk aan te duiden, welke cursussen volzet zijn. De inschrijvingen worden dagelijks (werkdagen) verwerkt. Het kan bijgevolg voorkomen, dat een bepaalde cursus nog niet als volzet staat gemarkeerd op de website en  in de webshop, maar dat de beschikbare plaatsen (in de groep van jouw keuze) toch al zijn ingenomen.
 • Wachtlijst: wij raden aan ook een tweede en eventueel een derde keuze op te geven. Zo maak je meer kans om een cursus te kunnen volgen.
 • De directie behoudt te allen tijde het recht om een cursus niet te laten doorgaan, omwille van organisatorische reden of te weinig inschrijvingen. In dit geval, betalen we het inschrijvingsgeld binnen de 2 weken terug.
 • Indien je liever langskomt, zodat je met een secretariaatsmedewerker de mogelijkheden kan bespreken, dan ben je welkom op het secretariaat tijdens onze openingsuren. Het inschrijvingsgeld dien je ter plaatse te betalen, bij voorkeur via Bancontact.
 • Wens je de inschrijving te annuleren, dan dien je schriftelijk uit te schrijven, via e-mail aan cvobrugge@spermalie.be.
  Je kunt de betaalde som volledig terugkrijgen, indien je uitschrijft tot uiterlijk één week voor de start van de opleiding. Nadien worden kosten aangerekend.
  Meer info over de annulatievoorwaarden vind je via de link hieronder.
Klik hier voor meer info m.b.t. betaling via opleidingscheques, kmo-portefeuille, betalings- en annulatievoorwaarden.
Klik hier om het volledige en actuele centrumreglement te raadplegen.